Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks door de ouderraad vast gesteld en geïnd. Bij inschrijving geeft u aan dit bedrag vóór 1 december van het desbetreffende schooljaar te betalen. Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld op €60,- per kind.

De ouderbijdrage is onder andere nodig om activiteiten als Sinterklaas, Kerst, Pasen, carnaval en de Brasdag te bekostigen. De Brasdag is veruit de grootste kostenpost per schooljaar. De ouderbijdrage wordt ook gebruikt om duurzame artikelen aan te schaffen die herhaaldelijk nodig zijn bij activiteiten of die een positieve bijdrage leveren aan het leer & speel klimaat van De Bras.

Een vrijwilige bijdrage kunnen we niet verplichten, maar het spreekt voor zich dat we zonder geld geen activiteiten kunnen organiseren. Daarom willen we benadrukken hoe gewenst het is dat de ouderbijdrage betaald wordt. U maakt de kinderen er erg blij mee.

Mocht u vragen hebben over de ouderbijdrage kunt u mailen naar de penningmeerster van de OR: penningmeesterdebras@gmail.com