Missie

De Bras wil een school zijn waar het kind volop in de gelegenheid wordt gesteld om een antwoord te vinden op de vraag ‘Wie ben ik?’ We zijn daarmee een school waarin de persoonsvorming en het geluk van het kind centraal staat.

De school bestempelt zich daarmee als een speciale omgeving waar kinderen vanuit verwondering de wereld om hen heen gaan begrijpen, er dus letterlijk greep op krijgen. Leren krijgt dan een diepere betekenis, waarbij zingeving centraal staat: wie maakt het kind door te leren van zichzelf.

Kinderen gaan op zoek naar hun eigen passie, naar autonomie en authenticiteit. De Bras wil bijdragen aan dat vormingsproces door (morele) ruimte te bieden voor ontwikkeling en door relatie te bieden en samenwerking met leerlingen en vele anderen.

We zien de aandacht voor de uniciteit van ieder kind en diens solidariteit met de wereld en de ander, als een vertaling van onze christelijke waarden naar onze dagelijkse uitwerking van leren en onderwijzen.