Vensters PO

Vensters PO is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld wordt in één systeem en vervolgens op een eenduidige en toegankelijke manier gepresenteerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. Doelstelling van Vensters PO is om samen met schoolbesturen en scholen te komen tot een instrument waarmee de scholen de eigen organisatie professioneler kunnen besturen en opbrengstgerichter kunnen werken aan belanghebbenden, verantwoording kunnen afleggen en informatie voor ouders beschikbaar kunnen stellen, onder andere met het oog op schoolkeuze. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.vensterspo.nl.