TussenSchoolseOpvang (TSO)

Op de Bras hebben we de opvang van leerlingen in de lunchpauze uitbesteed aan Hakuna Matata.
De opvang vindt plaats in ons eigen schoolgebouw door een combinatie van professionele medewerkers en betaalde vrijwilligers. Alle medewerkers werken onder verantwoordelijkheid van Hakuna Matata en deze instelling verzorgt zelf de instructie en scholing Ouders sluiten zelf via de webiste van Hakuna Matata een overeenkomst af. De school zit daar niet tussen. Betaling volgens marktconforme tarieven rechtstreeks aan Hakuna Matata.
Wel is er regelmatig overleg tussen de schoolleicing en de coördinator van Hakuna Matata over voortgangsaangelegenheden.