SPPOH

Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden is een organisatie die er samen met de scholen van het primair onderwijs voor zorgt dat voor ieder kind een passend aanbod van onderwijs, ondersteuning en zo nodig zorg beschikbaar is.
Meer informatie kunt u vinden op de website: www.sppoh.nl.