POVO procedure

Om de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn er op gemeente niveau afspraken gemaakt tussen scholen voor primair onderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs. Hier staat o.a. de BOVO-procedure beschreven. Deze procedure beschrijft het traject loopt bij het aanmelden en plaatsen van onze kinderen op de scholen van voortgezet onderwijs. Meer informatie kunt u vinden via de website: www.bovohaaglanden.nl