Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie controleert in opdracht van de overheid of het onderwijs op scholen goed is. Dat gebeurt onder meer door onderzoeken in de school. De controle op de kwaliteit van scholen wordt uitgevoerd door de Onderwijsinspectie. De taken van de Onderwijsinspectie staan beschreven in de Wet op het onderwijstoezicht. Een inspecteur in opdracht van de minister controleert of alles volgens de regels verloopt op de school en de leerresultaten voldoende zijn.
Meer informatie kunt u vinden op de website: www.onderwijsinspectie.nl