Lucas Onderwijs

Lucas Onderwijs is het grote schoolbestuur, waar wij onderdeel van zijn. Lucas Onderwijs is een dynamisch en betrokken onderwijsbestuur. Momenteel vallen zevenenveertig scholen voor basisonderwijs, vier scholen voor speciaal basisonderwijs, drie expertisecentra en vier scholengroepen voor voortgezet onderwijs met in totaal zesentwintig vestigingen, onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Lucas Onderwijs stelt zijn scholen in staat en stimuleert hen het best denkbare onderwijs te bieden, opdat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger.
Meer informatie kunt u vinden op de website: www.lucasonderwijs.nl
Op de site van Lucasonderwijs kunt u ook de klachtenregeling, een klokkenluidersregeling en een integriteitscode lezen.