EGO

Ons onderwijs kent veel raakvlakken met ErvaringsGericht Onderwijs (EGO). EGO betekent in essentie niet dat we de kinderen zoveel mogelijk ‘door ervaring’ willen laten leren. De pedagogische visie en didactiek die bij het EGO horen, danken hun ontstaan aan een bepaalde manier van kijken: de ervaringsgerichte benadering. Daar ligt de kern van het EGO. Je gebruikt je eigen ‘ervaringsstroom’ als middel om je beter in de ervaring van de ander te verplaatsen. In een proces van rolneming neem je het perspectief van de ander: je voelt wat die voelt, beleeft verlangens en noden, ziet, hoort, proeft wat die ander proeft, je neemt de wereld waar zoals hij of zij, je komt in zijn gedachten en kijk op dingen.
Zo’n manier van kijken levert onschatbare informatie, meer dan je door puur afstandelijk niet-empathisch kijken kan verkrijgen. Deze informatie helpt je te begrijpen hoe ontwikkeling zich in mensen voltrekt. Het is de basis om diep binnen te dringen tot wat iemand in een bepaald gebied echt competent maakt. Het helpt je ook te achterhalen wat iemand voor zijn ontplooiing nodig heeft en hoe je dat kunt bieden.
Het mooie aan ervaringsstromen ten slotte is dat ze elkaar versterken. Ze kunnen elkaar energie geven. En dat is wel de ultieme kern van ‘ervaringsgericht werken': de nabijheid die ontstaat doordat iemand de energie opbrengt om zijn of haar ervaringsstroom voor jou ter beschikking te stellen, jou even te worden, om op jouw golflengte te komen. Misschien is juist dat het werkzame bestanddeel van ervaringsgericht werken en wordt daarin het verschil gemaakt tussen een setting waar je veel ervaringen kan opdoen en één waar je in de diepte mens kan worden.
Vanuit een ervaringsgerichte instelling ben je vanzelfsprekend geïnteresseerd in wat zich in iemand concreet afspeelt in elke situatie die ertoe doet. Als onderwijs je gebied is, ben je aangetrokken tot wat zich heel concreet in de praktijk afspeelt. Je bent dus gericht op het proces. Het proces bij de kinderen én de leerkracht. Juist de focus op het proces, onderscheidt het EGO van andere concepten. De twee kwaliteitsindicatoren Welbevinden en Betrokkenheid verrijken de procesgerichte dimensie.
Meer informatie kunt u vinden op de website: www.ervaringsgerichtonderwijs.nl.