Eerste Heilige Communie 2020

Eerste Heilige Communie 2020


De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communieviering in 2020 gaan zo zoetjes aan van start. Op 26 november organiseren we een informatieavond voor ouders van kinderen die hun Eerste Heilige Communie willen gaan doen. In principe is de voorbereiding gericht op kinderen uit groep 4 en 5. De informatieavond start om 20 uur en is in de Balthasar zaal van de pastorie aan de Veenweg (rechts naast de kerk).
 
Op de informatieavond zullen we ingaan op het programma, de activiteiten, de hulpmiddelen en de verwachte bijdrage van de ouders in het traject om de kinderen voor te bereiden op een mooie viering en dag. We zullen gebruik maken van de methode Blijf dit doen. Na de informatieavond krijgt u een link toegestuurd waarmee u uw kind definitief kunt inschrijven.
 
De Eerste Heilige Communie viering zelf zal plaatsvinden op zondag 17 mei 2020. Voor verder informatie en aanmelden voor de informatieavond kunt u zich wenden tot EHCNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
 
We kijken er naar uit om u te ontmoeten op 26 november.
 Namens de Werkgroep Eerste Heilige Communie Nootdorp