Ouderraad

De ouderraad vervult een brugfunctie tussen ouders en team. Dit uit zich onder andere in de ondersteuning van diverse activiteiten (Sinterklaas, Kerst) en het deelnemen in diverse commissies en werkgroepen. Het streven is dat elke leeftijdsgroep door een ouder in de ouderraad (OR ) vertegenwoordigd is. Daarnaast kent de ouderraad een dagelijks bestuur met daarin voorzitter, secretaris en penningmeester. De ouderraad heeft tot taak om de bloei van de school te bevorderen en de ouderbijdrage te innen. De ouderbijdrage wordt besteed aan de diverse (feestelijke) activiteiten gedurende het schooljaar.  Het mailadres van de OR is: ordebras@basisschooldebras.nl.