Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks door de ouderraad vast gesteld en geïnd. Bij inschrijving via de website geeft u aan dit bedrag vóór 1 december van het desbetreffende schooljaar te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is de ouderbijdrage vastgesteld op €60,- per kind. Activiteiten op school kosten geld. De bijdrage wordt gebruikt ter bekostiging van o.a. de festiviteiten en de ouderavonden. De Brasdag is veruit de grootste kostenpost per schooljaar. Als u de vrijwillige bijdrage niet wilt betalen, zal uw kind niet mee kunnen doen aan de activiteiten van die dag en opgevangen worden op school. Als u de ouderbijdrage niet kunt betalen of gebruik maakt van een ooievaarspas van de gemeente Den Haag, kunt u contact opnemen met de directie.